Wojciech Janusz Stybor  - Prezes Zarządu
Od 12 października 2022 r.