ECO Sopot Sp. z o.o. rozpoczęła działalność na mocy Uchwały nr XXX/ 513/2022 Rady Miasta Sopotu z dnia 28 stycznia 2022. Spółka kontynuuje zadania m.in. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Sopotu, realizowane dotychczas przez zlikwidowany zakład budżetowy (Zakład Oczyszczania Miasta).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  3 308 000,00 zł . Gmina Miasta Sopot jest właścicielem 100% udziałów Spółki.