Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, wraz z dokumentami postępowania prowadzone są na Platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

Link bezpośrednio prowadzący do strony prowadzonego postępowania zamieszczony jest pod nazwą danego postępowania.